Vyberte stránku

Po přihlášení do Google Ads lze přidat další uživatele v několika snadných krocích. Klikněte na NÁSTROJE A NASTAVENÍ, poté na Přístup k účtu.

Nástroje a nastavení / Přístup k účtu

Po přidání přejděte na záložku UŽIVATELÉ a kliknutím na ikonku plus otevřete dialog pro přidání uživatele.

Uživatelé / Přidat

Zadejte email nového uživatele, nastavte mu oprávnění a kliněte na  ODESLAT POZVÁNKU.

Vyplňte email / Nastavte oprávnění / Odeslat pozvánku

Po odeslání pozvánky na adresu nového uživatele a jejím schválení, může nový uživatel přistuovat k vašemu reklamnímu účtu.

Některé účty Google Ads umožňují přidávat jako uživatele pouze maily na povolených doménách.
V případě, že nový uživatel má přihlašovací email na jiné doméně než Google, je potřeba tuto doménu k povoleným doménám přidat.

Nastavení zabezpečení / Přidat doménu